Marcin Jóźwik

Marcin Jóźwik

Menedżer, konsultant, wykładowca akademicki, trener biznesu.

Ekspert w obszarze projektowania, diagnozowania i oceny kompetencji zawodowych.

Od 2003 roku projektuje i prowadzi badania metodą Assessment i Development Center. Zarządza ośrodkami oceny i rozwoju, szkoli, certyfikuje i superwizuje asesorów. Przeprowadził ponad 3000 obserwacji asesorskich na potrzeby kilkudziesięciu organizacji biznesowych. Tworzy modele kompetencyjne i opisy stanowisk zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez 34 „Międzynarodowy kongres poświęcony metodom ośrodka oceny” (The International Congress on Assessment Center Methods).

Ponadto specjalizuje się w:

  • projektowaniu rozwiązań usprawniających organizację pracy
  • projektowaniu systemów i narzędzi rekrutacyjnych
  • wdrażaniu systemów i narzędzi ocen okresowych
  • wdrażaniu zamian w kulturze organizacyjnej firm

Marcin prowadzi autorskie szkolenie warsztatowe:

  • Well Done Conversations – trudne rozmowy menedżerskie
  • Prowadzenie efektywnych spotkań zespołu
  • Coaching on the Job – praktyczne wdrażanie do pracy

Marcin jest autorem internetowej symulacji biznesowej „Agencja FamesBook”. Gra on-line oraz towarzyszące jej warsztaty służą diagnozie kompetencji przedsiębiorczych, umiejętności planowania i zarządzania własną karierą i biznesem.

Od 2015 roku współpracuje z 4skills przy realizacji projektów kompetencyjnych i rozwojowych.