Category Archives

Jak wykorzystać jazdę próbną w sprzedaży. Większość producentów i importerów samochodów, z którymi się zetknąłem, zachęca lub wręcz wymaga...

Jazda próbna jako narzędzie sprzedaży.

Jak wykorzystać jazdę próbną w sprzedaży. Większość producentów i importerów samochodów, z którymi się zetknąłem, zachęca lub wręcz wymaga...