Jak działamy

Nasze rozwiązania powstają zawsze w wyniku analizy sytuacji i diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji.Poprzez działania rozwojowe dążymy do realizacji konkretnych wskaźników biznesowych.

DIAGNOZA

Wirtualna diagnoza do każdego programu rozwojowego i szkoleniowego

 

 

 

 • Mapa Sytuacji™
 • Analiza dokumentów
 • Wywiady kompetencyjne
 • Development Center
 • Obserwacje on the job

DZIAŁANIA ROZWOJOWE

Szkolenia (menedżerskie, sprzedażowe, rozwojowe, train the trainers, gry szkoleniowe i terenowe, team building).

Autorskie programy rozwojowe:

 

 

 

 • High Achiever™
 • Megapolis™
 • Top Leader™
 • Generation whY™
 • Coaching
 • E-learning 

FOLLOW UP

Wdrożenie wiedzy, umiejętności i utrwalenie działań

 

 

 

REZULTATY

Przykładowe realizowane cele w oparciu o wskaźniki:

 

 

 

 • Wzrost sprzedaży
 • Podniesienie efektywności i wydajności pracy
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników
 • Poprawa komunikacji w zespole
 • Usprawnienie współpracy w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zmiana postawy
 • Lepsza organizacja pracy i czasu