Kompetencje osobiste

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej? Jakie są różnice pomiędzy słyszeniem a słuchaniem? Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych? Jak być zrozumiałym i zrozumianym w kontaktach interpersonalnych? Podczas treningu uświadomimy sobie znaczenie umiejętności porozumiewania się między ludźmi, poznamy zasady poprawnej komunikacji, techniki zadawania efektywnych pytań, model zarządzania komunikacja niewerbalną i wiele, wiele innych.

 

 

WORK-LIFE BALANCE

Wyobraź sobie, że życie jest grą, podczas której żonglujesz pięcioma piłeczkami. Są to: praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość. Przez cały czas starasz się utrzymać je wszystkie w powietrzu. Nagle pewnego dnia dochodzisz do wniosku, że praca to piłka z gumy. Nawet, jeżeli ją upuścisz, odbije się i wróci. Pozostałe cztery – rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość – zostały wykonane ze szkła. Gdy któraś z nich upadnie, nieodwracalnie porysuje się, pęknie lub, co gorsza, może się nawet rozbić. Dopiero, gdy człowiek zrozumie naukę płynącą z opowiastki o pięciu piłeczkach, może zacząć pracować nad zachowaniem w życiu niezbędnej równowagi.”

James Patterson

ZARZĄDZANIE STRESEM

Innowacyjne, kompleksowe podejście do zarządzania stresem. Trening składa się z trzech modułów ukierunkowanych na prace z ciałem oraz głową. Dostarczamy rozwiązań, które pozwalają świadomie pracować z samym sobą podczas sytuacji stresującym. Trening również pozwala na wypracowanie technik skupiających się na podnoszeniu naszej koncentracji. Pracujemy na najnowszej technologii VERIM, która analizuje i raportuje nasz poziom stresu i koncentracji w oparciu i model biofeedback. Wartością projektu jest również trening aktywnościowy z wykwalifikowanym trenerem personalnym, który wyposaża uczestników w apteczkę ćwiczeń fizycznych .

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Praktyczny trening zwiększający świadomość w planowaniu aktywności zawodowych i osobistych. Skuteczne metody na realizacje swoich celów. Podczas treningu odnajdujemy największe pożeracze czasu, a także definiujemy priorytety, dzięki, którym możemy w systematyczny, zaplanowany sposób zarządzać wszelkimi aktywnościami.

TRENING ASERTYWNOŚCI

Warsztaty są  zbiorem  technik, dzięki którym odważysz się podjąć działania, minimalizując ryzyko straty. Czemu wybieramy agresję lub uległość zamiast asertywności? Jak zbudować pewność siebie potrzebną do asertywności? Jak stosować techniki asertywności, gdy ktoś nie akceptuje Twojej odpowiedzi, prośby i forsuje dalej swój cel?  Na te inne pytania odpowiemy wspólnie podczas treningu.

AUTOPREZENTACJA

Jakie są psychologiczne zasady wystąpień publicznych i wpływu na audytorium? Jak panować nad stresem przed i w czasie wystąpień? Jak korzystać z technik aktorskich aby zwiększyć skuteczność wystąpienia / prezentacji / rozmowy? Jak zadbać o markę osobistą?

 

AUTOMOTYWACJA

Trening dostarcza wiary w siebie, mocy i skuteczności w działaniach. Automotywacja to sztuka motywowania samego siebie – niezbędnej umiejętności do osiągnięcia sukcesów. Podczas zajęć kształtujemy postawę nastawioną na rozwiązywanie nie na problem, rozpoznajemy potencjalne źródła konfliktów motywacyjnych, a dzięki temu poprawiamy sprawność i efektywność zawodową.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji, modelowania i kontroli własnego potencjału emocjonalnego. Wzrostu świadomości uczuć własnych i innych, pogłębienie relacji z samym sobą i innymi oraz efektywnego gospodarowania kompetencjami społecznymi poprzez rozwinięcie takich umiejętności, jak: asertywność, perswazja, kooperacja, sumienność, zdolności adaptacyjne, automotywacja.

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZAWODOWA

Skuteczne podejście do rozwoju samoświadomości. Trening pozwala na zwiększanie umiejętności w budowaniu relacji zawodowych, wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacje oraz modyfikacje. Trening gwarantuje wzrost efektywności w kontaktach zawodowych i osobistych szczególnie w relacjach z osobami diametralnie różnymi.