Grywalizacja

 

IDEA GRY

We współczesnym świecie coraz większe znaczenia zyskuje przedsiębiorczość osobista, rozumiana jako aktywne nastawienie do życia, własnej  kariery zawodowej, rozwoju. Pracodawcy szukają osób zorientowanych na samodzielne osiąganie celów, elastycznych, innowacyjnych, gotowych podjąć ryzyko pracy na swój rachunek. Podobne wymagania stawia biznes przed niezależnym przedsiębiorcą.

FAMES BOOK to gra symulująca autentyczne środowisko pracy. Gracz prowadzi własną  Agencję Promocji pośrednicząc w kontaktach pomiędzy gwiazdami i producentami show-biznesu. Celem gracza jest rozwinięcie przedsięwzięcia i uzyskanie najlepszego wyniku: zarobku za świadczone usługi oraz rynkowej wartości swojej Agencji. Sukces zależy od strategii gracza, umiejętności przewidywania i planowania oraz elastycznego dopasowywania swoich działań. Najlepsze wyniki na zawsze przechodzą do historii.

Gra prowadzona jest w formule „blended learning” łącząc elementy symulacji komputerowej, autoedukacji oraz wspólnego szkolenia „na sali”.

 

Grę zaczynasz od pustego biura

DLA KOGO FAMES BOOK?

FAMES BOOK jest grą edukacyjną, wspierającą rozwój świadomości i wiedzy biznesowej oraz umiejętności związanych z zarządzaniem własną pracą. Szkolenie i symulacja dedykowana są zarówno organizacjom opierającym sprzedaż swoich usług i produktów na zespołach handlowców, jak i osobom pracującym na własny rachunek. Wspólnym mianownikiem wszystkich odbiorców szkolenia jest charakter pracy uzależniający wysokość dochodów od osiąganych efektów pracy.

 

 

Zarabiaj pieniądze i stopniowo buduj swoją Agencję

JAK DZIAŁA FAMESBOOK

FAMES BOOK to gra symulująca autentyczne środowisko pracy.

Gracz prowadzi własną  Agencję Promocji pośrednicząc w kontaktach pomiędzy gwiazdami
i producentami show-biznesu. Celem gracza jest rozwinięcie przedsięwzięcia i uzyskanie najlepszego wyniku: zarobku za świadczone usługi oraz rynkowej wartości swojej Agencji. Sukces zależy od strategii gracza, umiejętności przewidywania i planowania swoich działań. Najlepsze wyniki na zawsze przechodzą do historii.

Gra prowadzona jest w formule „blended learning” łącząc elementy symulacji komputerowej, autoedukacji oraz wspólnego szkolenia „na sali”.

 

Zatrudniaj Asystentów i zostań gwiazdą businessu

CO DAJE FAMES BOOK

Autodiagnozę – w wyniku szkolenia uczestnik otrzymuje raport indywidualny, podsumowujący osiągnięcia oraz kompetencje przedsiębiorcze ujawnione w grze. Dzięki temu gracz ma świadomość, jakie cechy będą mu sprzyjać pracy o podobnym charakterze, a co wymaga dalszego rozwoju.

Wiedzę – symulacja pomaga zrozumieć zasady rządzące efektywnym zarządzaniem sprzedażą. Pokazuje, jak osiągnąć sukces rynkowy w oparciu o aktywność, skuteczność i ergonomię działania. Gra rozwija przedsiębiorcze podejście do własnej pracy i biznesu.

Umiejętności – gra rozwija umiejętność zarządzania priorytetami, planowania i kontrolowania kluczowych aktywności biznesowych, identyfikowania zagrożeń oraz korygowania błędów w strategii sprzedaży

Zaplanuj swój czas by zwiększyć skuteczność w grze

PRZEBIEG GRY I SZKOLENIA

Gra może być realizowana w kilku wariantach, w zależności od potrzeb i priorytetów Klienta.

  1. Szkolenie „blended learning” (mieszane)

W tej formule uczestnicy przechodzą część szkolenia samodzielnie w miejscu pracy lub w domu, a część jako grupa na sali z trenerem. Uczestnicy otrzymują indywidualne loginy i samodzielnie rozgrywają fragment gry. Poznają przez to zasady i zdobywają pierwsze doświadczenia przydatne później w pracy na sali szkoleniowej.

Kiedy gracze zakończą ten etap,  wspólnie spotykają się na jednodniowych zajęciach warsztatowych. Gracze dobierani są w dwuosobowe zespoły rywalizujące ze sobą o najlepszy wynik. Rozgrywkę kończy wskazanie zwycięzców oraz wręczenie nagród. Podsumowaniem zajęć jest wspólna analiza zwycięskiej strategii, omówienie wniosków oraz przeniesienie doświadczeń z gry na grunt zawodowy.

Jako element implementacji doświadczeń do praktyki, po powrocie z warsztatu uczestnicy indywidualnie kończą ostatnie rundy gry. Każdy ma szansę osiągnąć lepszy wynik poprzez zastosowanie mechanizmów budowania biznesu, które poznał podczas zajęć.

Inwestuj w  biuro, wyposażenie i swój wizerunek

  1. Szkolenie wewnętrzne wspierające proces wdrażania do pracy handlowców

Klient ma możliwość zakupienia nieodstępnej licencji umożliwiającej mu korzystanie zarówno z gry symulacyjnej (w określonym okresie czasu) jak i metodologii warsztatu grupowego. Trenerzy wewnętrzni wskazani przez Klienta przechodzą szkolenie i zdają egzamin potwierdzający przygotowanie do prowadzenia programu FAMES BOOK. Dzięki temu, Klient we własnym zakresie organizuje i zarządza przebiegiem gry dla dowolnej ilości osób. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku szkolenia dla dużej grupy osób lub procesu rozłożonego w czasie (cyklicznie trwającej akcji).

Planuj swoją pracę

  1. Szkolenie indywidualne dla pracowników

W tej formule Klient może zakupić dowolną ilość loginów do gry i wykorzystywać je we własnym zakresie. Uczestnicy realizują grę w toku indywidualnym. Wynikiem gry jest raport podsumowując kompetencje przedsiębiorcze gracza. W raporcie są też sugestie dotyczące obszarów, na które gracz powinien zwracać uwagę w pracy wymagającej przedsiębiorczości. Klient otrzymuje przewodnik do rozmowy z graczem o przebiegu, efektach i wnioskach z gry, który może być wykorzystany przez przełożonego do podsumowania szkolenia. W tej formule nie ma wspólnych zajęć warsztatowych.

Analizuj wyniki, wyciągaj wnioski

  1. Szkolenie nagrodowe

Grę FAMES BOOK można też przeprowadzić w formule szkolenia nagrodowego. Większy nacisk kładzie się wówczas na rywalizację, prestiż i satysfakcję z osiągniętego wyniku. Wszyscy gracze otrzymują nagrody za osiągnięcia w pracy, a zwycięzcy dodatkowo za efekty gry.