Przyjazny, pomocny, skuteczny

Przyjazny – Pomocny – Skuteczny

Założenia projektu

 • Wprowadzenie standardów profesjonalnej obsługi Klienta (PPS),
 • Położenie nacisku na umiejętności aktywnej sprzedaży,
 • Wzmocnienie wypracowanego standardu ekspozycji produktów  w ladach,
 • Reagowanie na potrzeby i pytania klienta,
 • Efektywna dosprzedaż,
 • Eliminacja zwrotów osłabiających sprzedaż i w efekcie podnoszenie obrotów sklepu.
Moduł I

Wiem co sprzedaję, czyli wiedza o asortymencie sklepu

  • Podstawowe pojęcia i określenia w branży mięsnej
  • Dodatki i substancje wyszczególniane na etykietach
  • Co każdy sprzedawca powinien wiedzieć, aby przekonać klienta i odpowiedzieć na jego pytania? Stworzenie przewodnika dla sprzedawcy

Moduł zakłada krótkie wprowadzenie trenera, analizę case study – czego oczekujemy od sprzedawcy/profesjonalisty, dlaczego? Jak postrzegamy osobę kompetentną, z wiedzą na temat sprzedawanych produktów – dyskusja moderowana. Wyjście od tezy, że ważne jest, aby sprzedawca miał wiedzę o asortymencie. Wprowadzenie trenera do zagadnienia związanego z asortymentem mięso, wędliny. Praca w grupach oparta na analizie przygotowanych materiałów związanych z asortymentem, składami, etykietami – aktywne poznawanie teorii przez uczestników. Prezentacje uczestników omawiane z trenerem, który dopowiada i uzupełnia. Zebranie najważniejszych pytań, jakie zadają klienci i stworzenie przewodnika z odpowiedziami do użytku ekspedientów/-tek.

Moduł II

Rola nastawienia podczas obsługi klienta – SYMULACJA

 • Rola nastawienia do klienta, produktu i firmy a skuteczność sprzedawcy
 • Symulacja wpływu nastawienia na skuteczność działania

Symulacja wpływa na postawę uczestników względem obsługi klienta i aktywnej sprzedaży. Symulacja polega na rozwiązaniu pewnej sytuacji. Zadanie jest kontrolowane przez trenera, a w jego wyniku omawiany jest wpływ wewnętrznych przekonań na nasze zachowanie i naszą skuteczność – samospełniająca się przepowiednia w relacjach z klientem, np. przekonanie, że ludzie czegoś nie kupują, że nie mają pieniędzy, itp. Chodzi tu również o przekonanie do firmy i produktu, które wpływa na naszą skuteczność. Dzięki symulacji obalamy mit, że „nie da się tego zrobić” oraz „to nie zadziała”.

Moduł III

Wprowadzenie do standardów obsługi klienta

  • Dlaczego standardy obsługi mają tak duże znaczenie?
   • Przywołanie historii obsługowych z życia uczestników: pozytywnych i negatywnych
  • Pojęcie marketingu szeptanego
   • Klient zadowolony z obsługi (jaki jest zysk sklepu)
   • Klient niezadowolony z obsługi (jaka jest strata sklepu)

Ten moduł otwiera ćwiczenie połączone z dyskusją moderowaną „Z życia wzięte”, podczas którego uczestnicy opracowują swoje doświadczenia związane z obsługą. Na podstawie ćwiczenia wprowadzone jest pojęcie marketingu szeptanego, a wnioski to: sprzedawcy wpływają na wizerunek marki i ewentualne powroty klienta do sklepu. Każda rozmowa z Klientem jest ważna (ponieważ Klient przekaże pozytywną lub negatywną ocenę kolejnej liczbie osób).

Moduł IV

Narzędzia profesjonalnej obsługi klienta

  • Efekt pierwszego wrażenia (jak długo się utrzymuje i jak wpływa na relacje z klientem)
  • Budowanie pozytywnej relacji z klientem
  • Aktywne słuchanie i jego rola
   • Zadawanie pytań
  • Programatory pozytywne i negatywne w obsłudze klienta (opisywanie produktów)
  • Dbanie o efektywną komunikację
   • Typy klientów – test na styl (Błyskawica, Analityk, Kapitan, Przyjaciel)
   • Jak dostosować się do określonego typu klienta
  • Techniki zwiększania sprzedaży (Schematy i algorytmy dosprzedaży)
   • Skuteczny schemat polecania
   • Umiejętne zachęcanie do zakupu
   • Sprzedaż wiązana, sugerowana, dosprzedaż, promocje, degustacje
   • Jak skutecznie proponować i polecać produkty?
   • Doradzanie

Moduł jest bardzo interaktywny. Poprzez ćwiczenia, zadania indywidualne i grupowe pokazuje jak ważną rolę odgrywa pierwsze wrażenie, budowanie relacji z klientem, rozmowa, doradzanie oraz zadawanie pytań.

Odbywa się również symulacja „co się wydarzy jeśli ktoś nas ignoruje lub nie słucha” – uczestnicy na własnej skórze przekonują się jakie to uczucie. Każdy z uczestników wypełni test, który zdiagnozuje jakim stylem komunikacyjnym się posługuje i jak dzięki tej wiedzy może się lepiej dogadywać z klientami.

W tej części zaprezentowane są również łatwe w użyciu i skuteczne algorytmy i schematy dosprzedaży i polecania.

Moduł V

Przyjazny, Pomocny, Skuteczny –  Filary profesjonalnej obsługi klienta

 • Przyjazny, Pomocny, Skuteczny to przede wszystkim:
  • Aktywna i przyjazna postawa obsługi
  • Dbanie o atmosferę
  • Aktywizowanie klienta
  • Zadawanie pytań i poznawanie potrzeb
  • Posiadanie wiedzy o produktach
  • Doradzanie i edukowanie klienta
  • Polecanie i dosprzedawanie
  • Stosowanie najwyższych standardów obsługi klienta
  • Realizowanie celów sprzedażowych
 • Modelowa scenka sprzedażowa

Moduł zbiera zaprezentowane uprzednio zagadnienia w Filary profesjonalnej obsługi klienta: Przyjazny, Pomocny, Skuteczny i pokazuje jasny i łatwy schemat postępowania podczas obsługi. Wszystkie punkty standardu wynikają z ćwiczeń i aktywności przeprowadzonych w poprzednich modułach. Prezentowana jest modelowa scenka sprzedażowa. Ćwiczenie standardu i umiejętności sprzedażowo-obsługowych, wraz z nagraniem na kamerę i omówieniem, odbywają się na drugi dzień podczas Poligonu Umiejętności.

Moduł VI

POLIGON UMIEJĘTNOŚCI.

Cały dzień poświęcony jest ćwiczeniu umiejętności sprzedażowych i praktycznych związanych z obsługą klienta i aktywną sprzedażą. Ćwiczenie standardu Przyjazny, Pomocny, Skuteczny.

POLIGON UMIEJĘTNOŚCI – symulacje i scenki sprzedażowe w sklepie spożywczym

  • PRAKTYKA!. Scenki sprzedażowe, w których uczestnicy przećwiczą:
   • standard „Przyjazny, Pomocny, Skuteczny„,
   • pierwsze wrażenie,
   • zachęcanie do kupna produktów,
   • dosprzedawanie dodatkowych produktów,
   • doradzanie i odpowiadanie na trudne pytania klientów.
  • Scenki są nagrywane na kamerę, a następnie szczegółowo omawiane przez uczestników i trenerów.

*Uczestnicy uczą się udzielać informacji zwrotnej w oparciu o konkretne zachowania co jest bardzo istotne w pracy zespołowej  ekspedientek delikatesów.