Onboarding

Co to jest onboarding?

 

Onboardingiem nazywane są programy adaptacji nowych pracowników do organizacji, by szybko osiągnęli wysoki poziom efektywności i chcieli zostać w firmie na długo.

Właściwy onboarding to najlepszy sposób, by nowi pracownicy łatwo i szybko zintegrowali się z zespołem i jak najszybciej efektywnie wykonywali swoje zadania.
Proces ten powinien dostarczyć potrzebnej wiedzy zarówno na poziomie: strategicznym, proceduralnym i osobistym.

Dodatkowo powinien wpływać na satysfakcję z pracy, motywację, a także pomóc rozwijać umiejętności, jakie będą od pracowników wymagane w przyszłości.
Dlaczego warto?

Skuteczny onboarding pomaga szybciej zaaklimatyzować się nowemu pracownikowi i nawiązać pozytywne relacje z załogą, przez co zwiększa się jego lojalność wobec pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że podczas projektowania aktywności mających na celu wzrost tej efektywności, konsekwencje wszelkich działań i decyzji wpływają na morale nie tylko nowego, ale wszystkich pracowników oraz ogólną atmosferę pracy.

Czas poświęcony pracownikowi na początku zatrudnienia zwraca się także w postaci większej lojalności i oddania pracownika wobec firmy (pracownik mocniej identyfikuje się z miejscem pracy). Pracownik, który czuje się związany z firmą i ma poczucie bycia jej ważną częścią, jest mniej skłonny do zmiany pracy. W dobie walki o talenty i kosztów, jakie wiążą się z rotacją pracowników, ma to niebagatelne znaczenie.

 

Jak sprawić aby dobrze zaplanowany program onboardingu:

- skutecznie wprowadzał pracownika do organizacji?

- zwiększał efektywność pierwszych dni w nowej pracy?

- motywował i zwiększał morale pracowników?

- pozwalał na szybsze zawiązanie relacji z zespołem?

- szybciej wdrażał w strukturę organizacyjną i procedurami? oraz

- zmniejszał rezygnację nowych pracowników w ciągu pierwszych kilku miesięcy?

 

Pomożemy zaplanować i wdrożyć onboarding również w Państwa organizacji.

Zapraszamy do współpracy.